HGM1439/2016
ID intern unic:  368206
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1439
din  30.12.2016
cu privire la transmiterea dreptului de desfăşurare
a lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor
pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor
exploatare
Publicat : 02.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 1     art Nr : 7
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19   În temeiul art.11 lit. e) din Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu modificările şi completările ulterioare, art.7 alin.(1) lit. e) şi art. 12 alin.(1) din  Legea nr.534-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.67, art.752), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă rezultatele concursului în conformitate cu procesul-verbal nr. 5 al şedinţei Comisiei de concurs pentru selectarea concesionarului lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare, şi Decizia Comisiei de concurs cu privire la desemnarea companiei „Frontera Resources International” LLC cîştigător al concursului de selectare a concesionarului lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu ulterioara lor exploatare.
    2. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va negocia condiţiile contractului, va încheia contractul de concesiune şi va monitoriza executarea prevederilor acestuia.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]


    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                                      Valeriu Munteanu

    Nr. 1439. Chişinău, 30 decembrie 2016.