OMSM175/2015
ID intern unic:  368367
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 175
din  23.12.2015
cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor
pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidenţiat
Publicat : 06.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 2-8     art Nr : 9
    MODIFICAT
   
OMSMPS589 din 14.05.18, MO167-175/25.05.18 art.712
   
OMSMPS107 din 06.09.17, MO340-351/22.09.17 art.1752
   
OMS62 din 30.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1097
   
RMO39 din 03.02.17, MO30-39/03.02.17 pag.321
    OMS155 din 19.12.16, MO2-8/06.01.17 art.10


    În conformitate cu prevederile articolului 121 alineatul (4) din Codul educaţiei, aprobat prin Legea nr. 152 din 17.07.2014, anexei nr. 2 la Legea nr. 142 din 07.07.2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I; în scopul realizării prevederilor Programului de dezvoltare a învăţămîntului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 27.10.2010, privind alinierea instruirii postuniversitare la exigenţele europene; în temeiul prevederilor punctului 7 alineatul 37) şi al punctului 9 alineatul (1) litera i) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Minis-terului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,
ORDON:
    1. Se aprobă Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidenţiat, conform anexei.
    2. Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea postuniversitară prin studii de rezidenţiat, aprobat prin prezentul ordin, se pune în aplicare începînd cu sesiunea de admitere 2015.
    3. Specialităţile (specializările) obţinute anterior emiterii prezentului ordin, precum şi cele în curs de derulare, rămîn valabile în continuare.
    4. Specializările pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt universitar şi postuniversitar la profilurile medical şi farmaceutic, aprobate de Ministerul Economiei la 27 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 19-20/66 din 22 februarie 2001), se consideră caduce.
    5. Direcţia management personal medical va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                            Ruxanda GLAVAN

    Nr. 175 p § 2. Chişinău, 23 decembrie 2015.


    anexa
    [Anexa modificată prin OMSMPS589 din 14.05.18, MO167-175/25.05.18 art.712]
    [Anexa modificată prin OMSMPS107 din 06.09.17, MO340-351/22.09.17 art.1752]
    [Anexa modificată prin OMS62 din 30.05.17, MO190-200/16.06.17 art.1097]
    [Anexa modificată prin RMO39 din 03.02.17, MO30-39/03.02.17 pag.321]
    [Anexa modificată prin OMS155 din 19.12.16, MO2-8/06.01.17 art.10]