HGO1441/2016
ID intern unic:  368423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1441
din  30.12.2016
cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a
Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naţionale privind
managementul deşeurilor radioactive pe
anii 2017-2026 și a
Planului
de acțiuni  pentru implementarea acesteia
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 18
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei naţionale privind managementul deşeurilor radioactive pe anii 2017-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

    PRIM-MINISTRU                                               Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                Valeriu Munteanu
    Ministrul afacerilor interne                                  Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                               Octavian Armaşu
    Ministrul justiţiei                                                  Vladimir Cebotari

    Nr. 1441. Chișinău, 30 decembrie 2016.