OMFM2/2017
ID intern unic:  368436
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 2
din  09.01.2017
privind aprobarea unor formulare tipizate aferente activității
persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă și
a Indicațiilor metodice privind particularitățile ținerii evidenței
vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către
persoanele fizice care desfășoară activități independente
Publicat : 13.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 9-18     art Nr : 37     Data intrarii in vigoare : 13.01.2017
    MODIFICAT
   
OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633


    Titlul modificat prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633    În scopul executării prevederilor capitolului 102 din Titlul II al Codului fiscal, introduse prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472-477, art.947),
ORDON:
    1. Se aprobă formularul-tip „Cererea de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru persoanele care desfășoară activitate independentă”, conform anexei nr.1, și „Cerințele de înregistrare/încetare a activității independente și de înregistrare/radiere din evidență a MCC”, conform anexei nr.2.
    2. Se aprobă formularul-tip „Confirmarea privind luarea la evidența fiscală a persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă”, conform anexei nr.3.
    3. Se aprobă formularul-tip forma AI17 „Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă”, conform anexei nr.4 și modul de completare a acesteia, conform anexei nr.5.
    31. Se aprobă Indicațiile metodice privind particularitățile ținerii evidenței  vînzărilor și procurărilor în scopuri fiscale de către persoanele fizice ce desfășoară activități independente, conform anexei nr.6.
    [Pct.31 introdus prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633]
    32. Se aprobă Borderoul de achiziţie al persoanei fizice ce desfășoară activități independente, conform anexei nr.7 și Instrucțiunea de completare a acestuia, conform anexei nr.8.
    [Pct.32 introdus prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633]
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                         Octavian ARMAŞU

    Nr. 2. Chişinău, 9 ianuarie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificat prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633]

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 introdusă prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633]

    anexa nr.7
    [Anexa nr.7 introdusă prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 introdusă prin OMF72 din 27.03.18, MO150-155/11.05.18 art.633]