HGO1328/2016
ID intern unic:  368479
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1328
din  13.12.2016
pentru aprobarea Planului de Acţiuni privind dezvoltarea
social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
pentru perioada 2016-2019
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 1440
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se aprobă Planul de acţiuni privind dezvoltarea social-economică a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia pentru perioada 2016-2019 (se anexează).
   2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale responsabile de implementarea Planului de acţiuni aprobat vor raporta anual Ministerului Economiei despre acţiunile întreprinse în vederea realizării acestuia.
   3. Ministerul Economiei va prezenta anual Guvernului, pînă la data de 1 februarie a anului în curs, raportul privind implementarea Planului de acţiuni menţionat.
   4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

    PRIM-MINISTRU                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Octavian Calmîc
    Ministrul finanţelor                                             Octavian Armaşu
    Ministrul educaţiei                                              Corina Fusu
    Ministrul sănătăţii                                               Ruxanda  Glavan
    Ministrul culturii                                                  Monica Babuc
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                   Vasile Bîtca
    Ministrul tineretului şi sportului                         Victor Zubcu
    Ministrul mediului                                               Valeriu Munteanu
    Ministrul apărării                                                 Anatolie Şalaru
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                        Eduard Grama
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                  Stela Grigoraş
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                 Iurie Chirinciuc

     Nr. 1328. Chişinău, 13 decembrie 2016.


    planul