HGO10/2017
ID intern unic:  368492
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 10
din  18.01.2017
privind aprobarea componenţei nominale
a Colegiului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 20.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 19-23     art Nr : 42
    În temeiul art. 8 alin. (5) din Legea nr.134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.361-369, art.673), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a Colegiului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.
    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare  a membrilor Colegiului  Serviciului de Protecție și Pază de Stat din funcțiile deținute, atribuțiile lor în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.

    PRIM-MINISTRU                                                 Pavel FILIP

    Nr. 10. Chişinău, 18 ianuarie 2017.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 10
din 18 ianuarie 2017

COMPONENŢA NOMINALĂ
 a Colegiului Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
    GOLEA Anatolie            -    director interimar, preşedinte al Colegiului
    ȘTIRBU Iurie                 -     şef direcție generală, vicepreşedinte al Colegiului
    GHEȚOI Ion                  -    şef direcție generală
    JUNCU Sergiu               -    șef direcție generală
    RICHICINSCHI Oleg    -    şef direcție generală
    URSU Dumitru                -    șef direcție generală
    ANTOCI Iurie                -    şef direcţie
    CAȚ Marius                    -    șef direcție
    MACOVEI Sergiu           -    șef direcție
    PADUCA Natalia            -    șef direcție
    SPÎNU Alexei                  -    şef direcţie