HGO1354/2016
ID intern unic:  368502
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1354
din  16.12.2016
privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur, adoptate
la Kumamoto, Japonia, la 10 octombrie 2013
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 1455
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   Se aprobă şi se prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur, adoptate la Kumamoto, Japonia, la 10 octombrie 2013.

   PRIM-MINISTRU                                                      Pavel FILIP

   Contrasemnează:
   Viceprim-ministru,
   ministrul afacerilor externe
   şi integrării europene                                                   Andrei Galbur
   Ministrul mediului                                                        Valeriu Munteanu
   Ministrul justiţiei                                                          Vladimir Cebotari

   Nr. 1354. Chişinău, 16 decembrie 2016.