OIFPS25/2017
ID intern unic:  368565
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 25
din  16.01.2017
privind aprobarea  și punerea în aplicare a formularului tipizat
CPF17 “Cerere privind modificarea perioadei fiscale”
Publicat : 20.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 19-23     art Nr : 78
    În  conformitate cu prevederile art.121  alin.(4) - (6) și în baza art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul-tip CPF17 “Cererea privind modificarea perioadei fiscale”, conform anexei nr.1.
    2. Cererea privind modificarea perioadei fiscale se stabilește pentru agenții economici care au dreptul, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.113  din 27 aprilie 2007, să aplice o perioadă fiscală diferită de anul calendaristic.
    3. Cererea privind modificarea perioadei fiscale se prezintă  subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat  unde se deservește contribuabilul pînă la începerea noii perioade fiscale.
    4. Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                             Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 25. Chişinău, 16 ianuarie 2017.


    anexa