HGO27/2017
ID intern unic:  368591
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 27
din  25.01.2017
cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din
25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale
protejate de stat
Publicat : 27.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 24-29     art Nr : 61
    Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.

    PRIM-MINISTRU                                                       Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Octavian Calmîc
    Ministrul mediului                                                        Valeriu Munteanu
    Ministrul justiţiei                                                          Vladimir Cebotari

    Nr. 27. Chişinău, 25 ianuarie 2017.