OMFC04/2017
ID intern unic:  368603
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 04
din  09.01.2017
cu privire la aprobarea completărilor în
Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor
componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015
Publicat : 27.01.2017 în Monitorul Oficial Nr. 24-29     art Nr : 82     Data intrarii in vigoare : 27.01.2017
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.215 din 28 decembrie 2015, se operează următoarele modificări şi completări.
    1. Punctul 2.3.6. se expune în următoarea redacție:
    "2.3.6. Conducerea Ministerului Finanţelor/autorităţii executive sau persoanele împuternicite, în limita soldurilor disponibile și în baza prognozelor lunare aprobate, ia decizii de finanţare prin aprobarea Indicaţiei de repartizare a soldului mijloacelor bugetului.”
    2. În punctul 4.2.1.1, după sintagma ”de către ministru/viceministru” se completează cu sintagma "sau de persoana împuternicită”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINAN'ELOR                             Octavian ARMAȘU

    Nr. 04. Chişinău, 9 ianuarie 2017.