OIFPSM1390/2016
ID intern unic:  368692
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1390
din  15.12.2016
cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici 
contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017
Publicat : 23.12.2016 în Monitorul Oficial Nr. 459-471     art Nr : 2222     Data intrarii in vigoare : 01.01.2017
    MODIFICAT
   
OIFS243 din 01.08.17, MO289-300/11.08.17 art.1540; în vigoare 11.08.17
    OSF5113 din 22.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1078; în vigoare 01.04.17

    NOTĂ:
    în tot textul Ordinului sintagma „IFPS”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „SFS” la forma gramaticală corespunzătoare prin OSF5113 din 22.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1078; în vigoare 01.04.17    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi al prevederilor Ordinului IFPS nr. 1387 din 14 decembrie 2016 cu privire la organizarea activității de administrare a contribuabililor mari (persoane juridice),
ORDON:
   1. Se aprobă  Lista agenţilor economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017 conform anexei, selectaţi potrivit Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 1387 din 14 decembrie 2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari.
   2. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare a SFS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale ale SFS, iar Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a SFS – la cunoştinţa contribuabililor vizaţi.
   3. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Serghei PUȘCUȚA

    Nr. 1390. Chişinău, 15 decembrie 2016.


    anexa
    [Anexa modificată prin OIFS243 din 01.08.17, MO289-300/11.08.17 art.1540; în vigoare 11.08.17]