LPM239/2016
ID intern unic:  368696
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 239
din  13.10.2016
pentru aprobarea Strategiei naționale
de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 65
    MODIFICAT
     
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
   
    NOTĂ:
    
În textul Legii sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor” – cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, iar textul „Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,” se exclude prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    În vederea asigurării procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova și a dezvoltării echilibrate a regiunilor de dezvoltare,
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – Se aprobă Strategia națională de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, prezentată în anexa care este parte integrantă  a prezentei legi.
    Art. 2. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora și va aproba Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Andrian CANDU

    Nr. 239. Chişinău, 13 octombrie 2016.

    strategia națională