DPO51/2017
ID intern unic:  368708
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 51
din  27.01.2017
privind numirea unor judecători în funcția
de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 77
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnii Victor BURDUH, Dorin DULGHIERU și doamna Luiza GAFTON se numesc, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Igor DODON

    Nr. 51-VIII. Chişinău, 27 ianuarie 2017.