DPO54/2017
ID intern unic:  368711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 54
din  27.01.2017
privind numirea domnului Igor BOTEZATU
în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 80
    În temeiul art. 116 alin. (3) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Igor BOTEZATU se numește, pe un termen de patru ani, în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Comrat.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Igor DODON

    Nr. 54-VIII. Chişinău, 27 ianuarie 2017.