DPO56/2017
ID intern unic:  368712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 56
din  30.01.2017
privind conferirea Ordinului
„Bogdan Întemeietorul”
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 81
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi consolidarea statalităţii Republicii Moldova, contribuție la sporirea prestigiului ţării pe plan internaţional și activitate prodigioasă pe tărîm social, se conferă Ordinul „Bogdan  Întemeietorul” următorilor:
    BENIUC Valentin           -   profesor universitar, doctor habilitat în științe
                                               politice

    CURBET Vladimir          -   conducător artistic și prim-maestru de balet
                                               al Ansamblului Național Academic de Dansuri
                                               Populare „Joc”
    GUDUMAC Eva            -    membru titular al Academiei de Științe a Moldovei
    MIHAIL Viorel               -   scriitor, publicist
    TALMACI Leonid          -   ex-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 56-VIII. Chişinău, 30 ianuarie 2017.