HGO41/2017
ID intern unic:  368752
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 41
din  30.01.2017
privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea
Acordului de la Paris, adoptat la 12 decembrie 2015
Publicat : 03.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 30-39     art Nr : 82
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris, adoptat la 12 decembrie 2015.

    PRIM-MINISTRU                                                            Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                        Andrei Galbur
    Ministrul mediului                                                             Valeriu Munteanu
    Ministrul justiţiei                                                               Vladimir Cebotari

    Nr. 41. Chişinău, 30 ianuarie 2017.