OMF14/2017
ID intern unic:  368859
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 14
din  26.01.2017
cu privire la aprobarea formularului-tip al Dării de seamă
privind procedura de achiziţie publică
Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49     art Nr : 158
    În scopul standardizării dărilor de seamă privind procedurile de achiziții publice, având la bază prevederile art.73 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul-tip al Dării de seamă privind procedura de achiziţie publică, conform anexei.
    2. Pentru raportarea rezultatelor privind procedurile de achiziție publică, autoritățile contractante întocmesc Darea de seamă conform formularului-tip aprobat în anexa la prezentul ordin.
    3. La încheierea contractelor de achiziție publică, autoritatea contractantă va asigura respectarea termenului de așteptare pentru încheierea contractului de achiziţie publică conform prevederilor art. 30 și art. 31 din Legea nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                 Octavian ARMAȘU

    Nr. 14. Chişinău, 26 ianuarie 2017.


    anexă