OIFPSC1136/2016
ID intern unic:  368905
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1136
din  04.11.2016
privind abrogarea Ordinului IFPS nr.185 din 27.02.2014
cu privire la evidența fiscală a notarilor publici
Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49     art Nr : 198
    În conformitate cu art.133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal și în legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.184-192 din 01.07.2016) în partea ce ține de art.163 alin.(5) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se abrogă Ordinul IFPS nr.185 din 27.02.2014 cu privire la evidența fiscală a notarilor publici în legătură cu efectuarea modificărilor prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.184-192 din 01.07.2016) în partea ce ține de art.163 alin.(5) din Codul fiscal.
    2. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală va publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                         Iuri LICHII


    Nr. 1136. Chişinău, 4 noiembrie 2016.