HGO79/2017
ID intern unic:  368937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 79
din  15.02.2017
cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor
dedicate comemorării a 25 ani de la începutul acţiunilor
de luptă
pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 126
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie Comisia guvernamentală pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 25 ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova și se aprobă componenţa nominală a acesteia, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă Planul manifestărilor dedicate comemorării a 25 ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, conform anexei nr. 2.
    3. Se stabileşte că, în cazul eliberării membrilor Comisiei guvernamentale din funcţiile deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi preluate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    4. Realizarea acţiunilor incluse în Plan se va efectua din contul mijloacelor aprobate în bugetul autorităţilor implicate, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
    5. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să identifice mijloacele financiare necesare pentru realizarea acţiunilor prevăzute în Planul manifestărilor dedicate comemorării a 25 ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Comisiei guvernamentale pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate comemorării a 25 ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.

    PRIM-MINISTRU
                                                Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                    Alexandru Jizdan
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                    Stela Grigoraş
    Ministrul finanţelor                                                Octavian Armaşu

    Nr. 79. Chișinău, 15 februarie 2017.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului
nr. 79 din 15 februarie 2017

COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei guvernamentale pentru organizarea şi desfăşurarea
manifestărilor
dedicate comemorării a 25 ani de la începutul
acţiunilor de luptă
pentru apărarea integrităţii şi independenţei
Republicii Moldova

    BREGA Gheorghe       -    viceprim-ministru, preşedinte al
                                             Comisiei guvernamentale
    JIZDAN Alexandru      -    ministru al afacerilor interne, vicepreşedinte
                                             al Comisiei guvernamentale
    BĂLAN Gheorghe       -    viceprim-ministru
    ARMAȘU Octavian     -    ministru al finanţelor
    GRIGORAȘ Stela        -    ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
    FUSU Corina               -    ministru al educaţiei
    CHIRINCIUC Iurie      -    ministru al transporturilor şi infrastructurii
                                              drumurilor
    GLAVAN Ruxanda       -    ministru al sănătății
    ZUBCU Victor              -    ministru al tineretului și sportului
    BABUC Monica            -    ministru al culturii
    GALBURA Gheorghe    -    viceministru al apărării
    BALAN Mihai               -    director al Serviciului de Informații și Securitate
    COROPCEAN Ion        -   consilier principal de stat al Prim-ministrului
    GROZAVU Nistor         -    viceprimar al municipiului Chișinău
    BORDEIANU Olga        -    preşedinte al Instituţiei publice naţionale a
                                                audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
    GVIDIANI Alin              -    şef adjunct al Biroului politici de reintegrare,
                                                Cancelaria de Stat
    COSOVAN Ghenadie    -    preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Credinţă Patriei”
    ARMAȘ Alexei               -    preşedinte al Asociației Obşteşti a Veteranilor şi
                                                 pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne și
                                                Trupelor de Carabinieri
    ALERGUȘ Victor           -    preşedinte al Uniunii Veteranilor „Sfîntul
                                                Gheorghe Biruitorul”
    COCIUG Anatolie          -    preşedinte al Asociaţiei „Federaţia veteranilor
                                                şi Rezerviştilor Structurilor de Forţă”
    CARAMAN Anatolie     -    preşedinte al Asociaţiei Veteranilor Războiului
                                                din 1992  „Tiras-Tighina”
    BALAN Mihai                -    preşedinte al Uniunii Naţionale a Veteranilor
                                                Războiului pentru Independenţa Republicii Moldova
    PUIU Vasile                    -    preşedinte al Asociaţiei Veteranilor „PRO FULGER”
                                                 a Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială „Fulger”

    anexa nr.2