OMFM28/2017
ID intern unic:  368950
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 28
din  09.02.2017
despre aprobarea formularului cererii de solicitare
a certificatului de acciză
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 206
    MODIFICAT
   
OMF34 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.149


    Întru executarea prevederilor articolului 126 alin.(2) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul cererii de solicitare a certificatului de acciză, conform anexei nr.1 la prezentul ordin.
    2. De asigurat publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                          Octavian ARMAŞU

    Nr. 28. Chişinău, 9 februarie 2017.


    anexa
    [Anexa modificată prin OMF34 din 29.01.18, MO40-47/09.02.18 art.149]