OIFPSC870/2016
ID intern unic:  369076
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 870
din  09.06.2016
cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor
față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 308
    În temeiul art.133 alin.(1) lit. c), art.190 alin.(4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 08.02.2007) și în legătură cu modificările efectuate prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016 (Monitorul Oficial nr.184-192 din 01.07.2016), în partea ce ține de titlul V din Codul fiscal,
ORDON:
    I. Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014, se completează după cum urmează:
    1. Capitolul XVII din Instrucțiune se completează cu un punct nou 110 cu următorul cuprins:
    „110. Schimbul de date automatizat între organele cu atribuţii de administrare fiscală şi autorităţile publice indicate la alin.(5) art. 131 din Codul fiscal se realizează prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern”;
    2. Se abrogă Anexa la punctul 109 cu privire la Acordul nr. 1 de conectare la SIA „Contul curent al contribuabilului” (Registrul Certificatelor) a autorității publice învestite cu competențe de a solicita de la contribuabili informația privind lipsa sau existența restanțelor față de buget;
    3. Se completează cu Anexa nr. 13, iar punctul 109 după cuvîntul „Anexei” se completează cu sintagma „nr. 13”, conform Anexei nr. 1 la prezentul Ordin.
    II. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală a IFPS va aduce prezentul Ordin la cunoştinţa tuturor inspectoratelor fiscale de stat teritoriale şi altor organe interesate și va asigura publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                                 Andrian TIMOTIN


    Nr. 870. Chişinău, 9 septembrie 2016.

    anexa nr.1