OIFPSC1205/2016
ID intern unic:  369082
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1205
din  25.11.2016
cu privire la  modificarea și completarea Instrucțiunii
privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul
IFPS nr.299 din 2 mai 2012
Publicat : 17.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 50-59     art Nr : 309
    În conformitate cu art.133 alin.(1) lit. c) din Codul fiscal și în legătură cu Codul electoral aprobat prin Legea nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, în partea ce ține de atribuirea codurilor fiscale candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova,
ORDON:
    1. Instrucțiunea privind evidența contribuabililor, aprobată prin Ordinul IFPS nr.299 din 2 mai 2012 (în continuare – Instrucțiune), se completează după cum urmează:
    1) pct.10 se completează cu lit. h) cu următorul cuprins:
    „h) pentru candidații la funcția de Președinte al Republicii Moldova – codul personal (IDNP) indicat pe versoul buletinului de identitate.”;
    2) Instrucțiunea se completează cu un punct nou, 171, cu următorul cuprins:
    „171. Candidații la funcția de Președinte al Republicii Moldova la cererea de atribuire a codului fiscal conform Anexei nr.1 vor anexa:
    a) copia hotărîrii Comisiei Electorale Centrale cu privire la înregistrarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova;
    b) copia actului de identitate al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova;
    c) copia actului de identitate al persoanei împuternicite de a înregistra candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova”.
    2. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală va publica prezentul Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ȘEFUL ADJUNCT AL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                         Iuri LICHII


    Nr. 1205. Chişinău, 25 noiembrie 2016.