OMFM37/2017
ID intern unic:  369237
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 37
din  17.02.2017
privind completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr.158 din 23 decembrie 2016
„Cu privire la modul de achitare
şi evidenţă
a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul
trezorerial al Ministerului Finanţelor
în anul 2017”
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 410     Data intrarii in vigoare : 20.02.2017
    MODIFICAT
    RMO253 din 21.07.17, MO253-264/21.07.17 pag.277    În scopul ajustării Modului de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional la modificările întroduse în Clasificaţia bugetară şi unele acte legislative şi normative care au intrat în vigoare începând cu anul 2017,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 478-490/2226), se operează următoarele modificări şi completări.
    1. În Capitolul 4 „Încasările la bugetul de stat”:
    1.1. Punctul 4.8 se completează cu un alineat nou în următoarea redacție:
    “4.8. Taxa se achită de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată în destinația căruia se indică obligatoriu, numărul de identificare al vehiculului indicat în Certificatul de înmatriculare VIN-Cod (caroserie) sau alt număr convențional al agregatului, nemarcat de producător, tipul și marca autovehiculului.”
    1.2. Capitolul se completează cu punctele 4.19, 4.20, 4.21 și 4.22 în următoarea redacție:
    „4.19. Vinieta (cod ECO 114638) se va vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD53TRGAAA11463801000000. Vinieta se va achita online prin Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPAY), precum și la toate ghișeele ale BC”Moldova Agroindbank” S.A., care au oficii în punctele de trecere a frontierei de stat și pe întreg teritoriul țării.”
    „4.20. Amenzile și sancțiunile contravenționale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat (cod ECO 143112) se vor vira la codul IBAN: MD57TRGAAA14311201000000. La acest cod IBAN se vor vira amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră.”
    “4.21. Amenzile aplicate de către agenții constatatori din cadrul Autorității Administrative ”Agenția Națională Transport Auto” (cod ECO 143114) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD48TRGAAA14311401000000.”
    „4.22. Amenzile aplicate de către Agenția Achiziții Publice (cod ECO 143115) se vor vira la bugetul de stat la codul IBAN: MD92TRGAAA14311501000000.”
    2. În Capitolul 5 „Achitarea drepturilor de export-import și a alor plăți administrate de organele vamale”, din punctul 5.2 se exclud literele d) și e).
    3. În Anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat”:
    3.1. Se modifică următoarele poziții:

Plata pentru poluarea mediului în limitele normativelor stabilite
114535
SFS
Vinieta
1146382
SV

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat

143112
SV

    și se expun în următoarea redacţie:

Plata pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite
114535
SFS
Vinieta
114638
SFS

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat

143112
MF*


    3.2. Anexa se completează cu următoarele poziții:

Amenzi aplicate de către agenți constatatori din cadrul Autorității Administrative ”Agenția Națională Transport Auto” încasate în bugetul de stat

143114
MF*

Amenzi aplicate de către Agenția Achiziții Publice încasate în bugetul de stat

143115
MF*

    4. În anexa nr.8 „Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutare”:
    4.1. Poziția:

MF-TT Cahul
Aparatul Direcției asistență socială și protecție a familiei Cahul
MD49TRPDAH142245B03756AB

    se modifică și se expune în următoarea redacţie:

MF-TT Cahul

Aparatul Direcției asistență socială și protecție a familiei Cahul

MD76TRPDAH142245B03756AA

    5. Prezentul ordin intră în vigoare de la data de 20 februarie 2017 și publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Octavian ARMAȘU


    Nr. 37. Chişinău, 17 februarie 2017.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția RMO253 din 21.07.17, MO253-264/21.07.17 pag.277]

    anexa nr.8