OMF40/2017
ID intern unic:  369238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 40
din  21.02.2017
cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată
a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru
bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în
scopul impozitării
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 411
    În temeiul art. 191 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială) şi al Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă formularul tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării, conform anexei.
    2. Avizul de plată se aplică începînd cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017.
    3. Direcția generală metodologia impozitelor şi taxelor va aduce prezentul ordin la cunoștința subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat care, ulterior, vor informa serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale instituite în cadrul autorităților executive ale administrației publice locale.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Octavian ARMAȘU

    Nr. 40. Chişinău, 21 februarie 2017.

    anexa