OSVC75/2017
ID intern unic:  369311
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 75
din  22.02.2017
cu privire la completarea şi modificarea Ordinului
Serviciului Vamal nr.390-O din 26 octombrie 2016
„Cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru
efectuarea procedurilor vamale”
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 417     Data intrarii in vigoare : 03.03.2017
    În temeiul prevederilor art.12, 1841 alin.(7) din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, şi întru aplicarea uniformă a prevederilor pct.22 din Anexa nr.2 la Legea nr.1380-XIII din 20 noiembrie1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială),
ORDON:
    1. Ordinul Serviciului Vamal nr.390-O din 26 octombrie 2016 cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.399-404/1945) se completează după cum urmează:
    1) Capitolul I “Dispoziţii generale” din Indicaţiile metodice privind calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale se completează cu pct.1.5. cu textul:
    „1.5. TPV corespunzătoare tipului 22 se aplică pentru escortarea mijlocului de transport auto către organul vamal de frontieră pentru a fi scos de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova”.
    2) Capitolul III “Calcularea şi reflectarea taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale în declaraţia vamală” se completează cu pct.3.5. cu textul:
    „3.5. Decontarea TPV pentru escortarea mijlocului de transport auto către organul vamal de frontieră pentru a fi scos de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova se efectuează în modulul „Accounting” din SI„ASYCUDA WORLD” prin intermediul „E-documentului” de decontare.
    3) Punctul 4.3. din Capitolul IV “Perceperea taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale” va avea următorul cuprins:
    „4.3. Perceperea numerarului de la persoane fizice se efectuează în procedură informatică (modulul „Accounting” din SI „ASYCUDA WORLD”)”.
    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în SI “Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal şi Direcţiei dezvoltare şi securitate informaţională.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                 Vitalie VRABIE


    Nr. 75-O. Chişinău, 22 februarie 2017.