OSVC71/2017
ID intern unic:  369317
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 71
din  20.02.2017
cu privire la modificarea anexei nr. 11 la
Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
„Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei
vamale în detaliu”
Publicat : 03.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 67-71     art Nr : 416     Data intrarii in vigoare : 03.03.2017
    Întru asigurarea aplicării uniforme a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul pct.7 şi 8 din Regulamentul Serviciului Vamal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.15), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se modifică descrierea procedurii vamale din Anexa nr. 11 „Codurile procedurilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009, după cum urmează:
    1.1 La „Procedura 4”:

40
Import definitiv
4086

Import definitiv al mărfurilor, anterior produse în destinaţia vamala “Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti”.


43

Importul mărfurilor care fac obiectul prelungirii termenului de plată a       drepturilor de import.

 
4386

Importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare care fac obiectul prelungirii termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, anterior produse în destinaţia vamală „Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.


1.2 La „Procedura 5”:

 51

Perfecţionare activă cu suspendare (sistemul suspensiv).

5186

Plasarea mărfurilor în regim vamal „perfecţionare activă” cu suspendare, anterior produse în destinaţia vamală „Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.


53

Admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.

5386

Plasarea mărfurilor în regim vamal „admitere temporară” cu suspendare totală de la plata drepturilor de import, anterior produse în destinaţia vamală „Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.


    1.3 La „Procedura 6”:

 61
Reimport.
6121

Reimportul mărfurilor care fac obiectul plăţii drepturilor vamale, anterior plasate în regim vamal “perfecţionare pasivă”.


    1.4 La „Procedura 7”:

 76
Zonă liberă (în scopul producerii).
7686

Plasarea mărfurilor în destinaţie vamală „zona liberă”, anterior produse în destinaţia vamală „Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.


 78

Zonă liberă (în scopul păstrării, utilizării mărfurilor străine).

7886

Plasarea mărfurilor în destinaţie vamală „zona liberă”, anterior produse în destinaţia vamală „Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.


    1.5 La „Procedura 9”:

 95

Magazin duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale.

9586

Plasarea mărfurilor în destinaţia vamală magazin duty-free, aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, anterior produse în destinaţia vamală „Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.


    2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Î.S. „Vamservinform” vor opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa colaboratorilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                             Vitalie VRABIE


    Nr. 71-O. Chişinău, 20 februarie 2017.