OME1088/2016
ID intern unic:  369328
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
ORDIN Nr. 1088
din  29.12.2016
cu privire la aprobarea modelelor actelor de studii
 în învățământul
superior din Republica Moldova
Publicat : 07.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 72     art Nr : 487
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. 1197 din 22 februarie 2017
Ministru __________ Vladimir Cebotari

    În vederea realizării prevederilor art. 17, 91 și 121 din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art. 634), ministrul educației emite prezentul
ORDIN:
    1. Se aprobă modelele actelor de studii în învățământul superior din Republica Moldova, și anume:
    a) Diplomă de studii superioare de licență, seria ALI, care atestă finalizarea studiilor superioare de licență (ciclul I), programe de 240 de credite de studii transferabile și conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii superioare de master sau de angajare pe piața muncii conform calificării obținute, conform anexei nr. 1;
    b) Diplomă de studii superioare de licență, seria ALII, care atestă finalizarea studiilor superioare de licență (ciclul I), programe de 180 de credite de studii transferabile și conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii superioare de master sau de angajare pe piața muncii conform calificării obținute, conform anexei nr. 2;
    c) Diplomă de licenţă în medicină, studii superioare integrate (nivelul 7 ISCED), seria LMM, care atestă finalizarea studiilor superioare integrate de specialitate și conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii de rezidențiat, de înscriere la programele de studii superioare de doctorat şi permite angajarea pe piața muncii conform calificării obținute, conform anexei nr. 3;
    d) Diplomă de licenţă în farmacie, studii superioare integrate (nivelul 7 ISCED), seria LMF, care atestă finalizarea studiilor superioare integrate de specialitate și conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii de rezidențiat, de înscriere la programele de studii superioare de doctorat şi permite angajarea pe piața muncii conform calificării obținute, conform anexei nr. 4;
    e) Diplomă de studii superioare integrate (Licență și Master), seria LMI, care atestă finalizarea studiilor superioare integrate (ciclul I și ciclul II) în domeniile reglementate prin norme de drept internațional - medicină veterinară sau arhitectură și conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii superioare de doctorat sau de angajare pe piața muncii conform calificării obținute, conform anexei nr. 5;
    f) Diplomă de studii superioare de master, seria MP, care atestă finalizarea studiilor superioare de master (ciclul II), programe de master de profesionalizare, și conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii superioare de doctorat sau de angajare pe piața muncii conform calificării obținute, conform anexei nr. 6;
    g) Diplomă de studii superioare de master, seria MS, care atestă finalizarea studiilor superioare de master (ciclul II), programe de master științific, și conferă dreptul de participare la concursul de admitere la studii superioare de doctorat sau de angajare pe piața muncii conform calificării obținute, conform anexei nr. 7.
    2. Se echivalează seriile actelor de studii după cum urmează:
    a) Seria ALI (Diploma de studii superioare de licență) cu Seria ALI (Diploma de licență, Învățământ superior);
    b) Seria ALII (Diploma de studii superioare de licență) cu Seria ALII (Diploma de licență, Învățământ superior);
    c) Seria LMM (Diploma de licenţă în medicină, studii superioare integrate (nivelul 7 ISCED)) cu Seria ALM (Diploma de licență, Învățământ superior Studii integrate (Ciclul I-Licență și Ciclul II-Master)), domeniul general de studiu Medicină;
    d) Seria LMF (Diploma de licenţă în farmacie, studii superioare integrate (nivelul 7 ISCED)) cu Seria ALM (Diploma de licență, Învățământ superior Studii integrate (Ciclul I-Licență și Ciclul II-Master)), domeniul general de studiu Farmacie;
    e) Seria LMI (Diploma de studii superioare integrate (Licență și Master)) cu Seria AMC (Diploma de master Învățământ superior Studii integrate (Licență și masterat));
    f) Seria MP (Diploma de studii superioare de master) cu Seria AMP (Diploma de master, Învățământ superior);
    g) Seria MS (Diploma de studii superioare de master) cu Seria AMC (Diploma de master, Învățământ superior).
    3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL EDUCAŢIEI                                 Corina FUSU


    Nr. 1088. Chişinău, 29 decembrie 2016.