OME233/2016
ID intern unic:  369354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 233
din  19.12.2016
cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală
PML 14-01:2016 ”Procedură de măsurare legală.
Verificări prin măsurare și analiză statistică
a loturilor de preambalate”
Publicat : 10.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 73-77     art Nr : 496
    În temeiul art. 6 alin. (5), art. 14 din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190) şi pentru asigurarea uniformităţii, legalităţii şi exactităţii măsurărilor în domeniile de interes public pe teritoriul Republicii Moldova,
ORDON:
    1. Se aprobă procedura de metrologie legală:
    - PML 14-01:2016 ”Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare și analiză statistică a loturilor de preambalate” (conform anexei).
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului Economiei.
    3. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea prezentului ordin pe pagina sa web şi publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                     Octavian CALMÎC


    Nr. 233. Chişinău, 19 decembrie 2016.

    procedura