OME234/2016
ID intern unic:  369355
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 234
din  19.12.2016
cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală
PML 14-02:2016 ”Procedură de măsurare legală.
Verificări prin măsurare și analiză statistică a sticlelor
utilizate ca recipiente de măsură”
Publicat : 10.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 73-77     art Nr : 497
    În temeiul art. 6 alin. (5) şi art. 14 din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190),
ORDON:
    1. Se aprobă procedura de metrologie legală:
    – PML 14-02:2016 ”Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare și analiză statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură” (conform anexei).
    2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului Economiei.
    3. Se pune în sarcina Institutului Naţional de Metrologie plasarea prezentului ordin pe pagina sa web şi publicarea acestuia în revista de specialitate “Metrologie”.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                               Octavian CALMÎC


    Nr. 234. Chişinău, 19 decembrie 2016.

   
procedura