DPO75/2017
ID intern unic:  369420
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 75
din  15.03.2017
privind numirea în funcție a unor judecători
la Judecătoria Orhei
Publicat : 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84     art Nr : 108
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnii Iurie MOVILĂ și Eugen POPOVICI se numesc, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Orhei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 75-VIII. Chişinău, 15 martie 2017.