DPO77/2017
ID intern unic:  369422
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 77
din  15.03.2017
privind numirea domnului Dumitru RACOVIȚĂ
în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni
Publicat : 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84     art Nr : 110
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Dumitru RACOVIȚĂ se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 77-VIII. Chişinău, 15 martie 2017.