OIFPSC211/2017
ID intern unic:  369503
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 211
din  24.02.2017
cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982
din 26 septembrie 2012
Publicat : 17.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 78-84     art Nr : 585     Data intrarii in vigoare : 17.03.2017
    În scopul asigurării executării prevederilor art.XVIII alin.(2) lit.a) din Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472 – 477, art.947) şi în temeiul articolelor 133 alin.(1) lit.c) şi 226 alin.(2) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. Anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la Ordinul IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE se modifică şi se expun în redacţia din anexele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3 la prezentul ordin.
    2. Î.S. „Fiscservinform” va asigura efectuarea modificărilor corespunzătoare în Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare.
    3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina şefilor subdiviziunilor IFPS şi a şefilor IFS teritoriale.
    4. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.
    5. Direcţia metodologia controlului fiscal va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                        Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 211. Chişinău, 24 februarie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3