LPC14/2017
ID intern unic:  369509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 14
din  02.03.2017
pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanţii
statelor terţe care au obligaţiadeţinerii unei vize şi resortisanţii statelor
terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la
traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 115
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 1–3, art. 2), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1 punctul 1, pozițiile „Bosnia și Herțegovina*”, „Republica Serbia*” și „Emiratele Arabe Unite” se exclud.
    2. La anexa nr. 2 punctul 1:
    după poziția „Regatul Belgiei” se introduce poziția „Bosnia și Herțegovina”;
    după poziția „România” se introduce poziția „Republica Serbia”;
    după poziția „Ucraina” se introduce poziția „Emiratele Arabe Unite”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Andrian CANDU

     Nr. 14. Chişinău, 2 martie 2017.