DPO82/2017
ID intern unic:  369514
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 82
din  20.03.2017
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Josette DURRIEU
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 120
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea și consolidarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-franceze și pentru asistența acordată în activizarea procesului de democratizare a societății, doamnei Josette DURRIEU, președinte al Grupului de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Senatului Republicii Franceze, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Igor DODON

    Nr. 82-VIII. Chişinău, 20 martie 2017.