HANRE108/2017
ID intern unic:  369580
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 108
din  17.03.2017
privind tarifele la energia electrică
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 596     Data intrarii in vigoare : 24.03.2017
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. d), art. 88 din Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, al Metodologiilor de calculare, aprobare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 497 din 20.12.2012, al Hotărârii Consiliului de administrație al ANRE nr. 201/2016 din 15.07.2016 privind stabilirea mecanismului de recuperare a devierilor tarifare ale furnizorilor de energie electrică la tarife reglementate și ale operatorilor rețelelor electrice de distribuție în vederea deschiderii pieței de energie electrică și întru asigurarea alimentării, în mod fiabil și la costuri minime, a consumatorilor cu energie electrică, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A., diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali, conform anexei nr.2.
    3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

    Sergiu CIOBANU,                                                Octavian LUNGU,
    director                                                                  director

    Iurie ONICA,                                                        Ghenadie PÂRŢU,
    director                                                                  director

    Nr. 108/2017. Chişinău, 17 martie 2017.


Anexa nr. 1
la Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 108/2017 din 17 martie 2017

Tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
 
Categoriile de rețea
Tarif fără TVA (bani/kWh)

Serviciul de distribuție prestat de Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A.*

- prin rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV)

15

- prin rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)

43

- prin rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)

60

Anexa nr. 2
la Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 108/2017 din 17 martie 2017

Tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice
Punctele de delimitare / locurile de consum
Tarif fără TVA (bani/kWh)

Furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L.*

- la punctele de intrare în rețelele electrice de transport

122

- la punctele de ieșire din rețelele electrice de transport

138

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de înaltă tensiune (35; 110 kV)

153

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de medie tensiune (6; 10 kV)

182

- consumatorilor finali, ale căror instalații sunt racordate la rețelele electrice de distribuție de joasă tensiune (0,4 kV)

199

    *suplimente tarifare incluse în valoare 12,63 bani/kWh în tarifele de distribuție și de 8,28 bani/kWh în tariful reglementat de furnizare
   
    Notă:
    1. Pentru consumatorii noncasnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru energia electrică consumată se efectuează la tarife diferențiate, în funcție de orele de consum:
    - între orele: 10-17, 20-22 în trimestrele I și IV; între orele 10-20 în trimestrele II și III ale anului - cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit;
    - în orele de vârf: 7-10, 17-20 în trimestrele I și IV; în orele de vârf 7-10, 20-22 în trimestrele II și III ale anului - cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit;
    - în orele de noapte 22-7 pe parcursul întregului an - cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.
    Pentru consumatorii casnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru consumul energiei electrice în orele de noapte (de la orele 22 până la orele 6) se efectuează cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit.
    Aceste prevederi sunt valabile doar în cazul când contractele de procurare a energiei electrice semnate de furnizor și, respectiv, contractul dintre furnizor și consumatorul final includ asemenea clauze.
    2. Consumatorii noncasnici cu puterea permisă de 50 kVA şi mai mult şi consumul lunar de energie activă de 10 000 kWh şi mai mult vor compensa furnizorului consumul tehnologic în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile sale de utilizare. Criteriile de stabilire a consumatorilor care vor achita consumul tehnologic în reţeaua de distribuţie şi condiţiile de achitare sunt indicate în “Instrucţiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţeaua de distribuţie în dependenţă de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor”.