OIFPSC207/2017
ID intern unic:  369602
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 207
din  24.02.2017
privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 6 decembrie 2016
cu privire la aprobarea formularelor de citații
Publicat : 24.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 85-91     art Nr : 618     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În scopul executării prevederilor art. 226 și 243 din Codul fiscal şi ca urmare a modificărilor efectuate prin Legea nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, precum și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul IFPS nr. 1289 din 6 decembrie 2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429/2095), după cum urmează:
    1) la pct. 1, cuvintele „citație la organul fiscal” se substituie cu cuvintele „citație la Serviciul Fiscal de Stat”;
    2) pct. 2:
    la lit. a), cuvintele „citațiile la organul fiscal” se substituie cu cuvintele „citațiile la Serviciul Fiscal de Stat”;
    la lit. b),  cuvintele „citațiilor la organul fiscal” se substituie cu cuvintele „citațiilor la Serviciul Fiscal de Stat”;
    3) la anexa nr. 2, cuvintele „citație la organul fiscal” se substituie cu cuvintele „citație la Serviciul Fiscal de Stat”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la 1 aprilie 2017.
    3. Serviciul Fiscal de Stat va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 207. Chişinău, 24 februarie 2017.