OMEM240/2016
ID intern unic:  369650
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 240
din  28.12.2016
cu privire la aprobarea Regulamentului general de
metrologie legală RGML 01:2016 ”Desemnarea
în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 623
    MODIFICAT
   
OMEI33 din 05.02.19, MO49-58/15.02.19 art.321; în vigoare 15.03.19
    OME106 din 17.07.17, MO265-273/28.07.17 art.1359


    În temeiul art. 6 alin. (2) și art. 17 din Legea metrologiei nr. 19 din 4 martie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.190),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul general de metrologie legală RGML 01:2016 ”Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”, conform anexei.
    2. Se abrogă alineatul 1 pct. 1 din Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 2 iulie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.237-241, art.1377).
    3. Se abrogă Regulamentul general de metrologie legală RGML 01:2012 ”Sistemul naţional de metrologie. Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie” aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 114 din 2 iulie 2012.
    4.  A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului Economiei.
    5. A transmite prezentul ordin Institutului Naţional de Metrologie pentru plasarea pe pagina web şi publicarea în revista “Metrologie”.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                  Octavian CALMÎC

    Nr. 240. Chişinău, 28 decembrie 2016.


    [Regulamentul abrogat prin OMEI33 din 05.02.19, MO49-58/15.02.19 art.321; în vigoare 15.03.19]
    [Regulamentul modificat prin OME106 din 17.07.17, MO265-273/28.07.17 art.1359]