OMFM52/2017
ID intern unic:  369653
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 52
din  15.03.2017
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 626     Data intrarii in vigoare : 15.03.2017
    MODIFICAT
    RMO162 din 26.05.17, MO162-170/26.05.17 pag.200


    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele modificări și completări:
    1. În anexa nr. 2 „Clasificația organizațională –
    A. Organe ale autorităţilor publice centrale”:
    1.1. Denumirea codului 0278 se expune în următoarea redacție:
    „Biroul de Curieri Speciali”.
    2. În anexa nr. 7 „Clasificația programelor –
    A. Programe și subprograme”:
    2.1.  Programul 70 „Protecția mediului” se completează cu subprogramul 11 în următoarea redacţie:
    „7011 Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice”.
    3. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor:
    B. Activități”:
    3.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacție:
    70192 Proiectul „Parteneriat pentru buna guvernare și dezvoltare locală”
    70193 Proiectul „Oportunități de siguranță și transparență pentru locuitorii satului Costești”
    70194 Proiectul de extindere a sistemului de canalizare din satul Ghidighici
    70195 Proiectul „Apeduct spre localitatea Bardar – acces la apă potabilă de calitate, îmbunătățirea sănătății cetățenilor și gestionarea durabilă a sistemului de apă” ”.
    [Pct.3.1 modificat prin RMO162 din 26.05.17, MO162-170/26.05.17 pag.200]
    4. În anexa nr. 10 „Clasificația surselor”:
    4.1.  Lista de coduri pe componentele de surse la cheltuieli se completează cu codul 412, în următoarea redacție:
 
4
12
„Reforma administraţiei publice”

    5. În anexa nr. 11 „Clasificaţia economică”:
    5.1. Se introduc coduri noi în următoarea redacție:
    „143114 Amenzi  aplicate  de  către  agenții  constatatori  din  cadrul Autorității Administrative  „Agenția Națională Transport Auto”
    143115 Amenzi aplicate de către Agenția Achiziții Publice
    191116 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor
    191216 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor
    24251 Dobînzi la valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilității financiare
    242510 Dobînzi la valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilității financiare
    24252 Dobînzi la valori mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități
    242520 Dobînzi la valori mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități
    291116 Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor
    291216 Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor
    51343 Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități
    513430 Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități
    51344 Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități
    513440 Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități”.
    5.2. Se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri:
     „22298 Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale
    222980 Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale
    2425 Dobînzi la valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri
    5134 Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri”.
    5.3. Codurile 24250 și 242500 cu denumirile corespunzătoare se exclud.
    6. În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    6.1. Se introduc coduri noi în următoarea redacție:
    „143114 Amenzi  aplicate  de  către  agenții  constatatori  din  cadrul Autorității Administrative  „Agenția Națională Transport Auto”
    143115 Amenzi aplicate de către Agenția Achiziții Publice
    191116 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor
    191216 Transferuri curente primite cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor
    242510 Dobînzi la valori mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilității financiare
     242520 Dobînzi la valori mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități
    291116 Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor
    291216 Transferuri curente acordate cu destinație specială între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor
    513430 Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități
    513440 Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități”.
    6.2. Codul 143112 „Amenzi și sancțiuni contravenționale, aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat” se completează cu textul în următoarea redacție:
    „La acest element, se reflectă amenzile pentru neachitarea vinietei aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției și Poliției de Frontieră ale Ministerului Afacerilor Interne.”
    6.3. Se modifică și se expun în redacție nouă următoarele coduri și descrieri:
    „222980 Servicii poștale și servicii de distribuire a drepturilor sociale
    Include cheltuielile pentru abonarea la ediţii periodice (reviste, ziare), plata pentru toate tipurile de expedieri poştale şi curierat, pentru serviciile de francare şi de distribuire a drepturilor (prestațiilor/plăților) sociale.
    242500 Dobînzi la valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri
    Include cheltuielile pentru achitarea dobînzilor (cupoanelor) aferente valorilor mobiliare de stat emise pentru alte scopuri (asigurarea stabilității financiare, crearea unei rezerve de lichidități etc.).
    513400 Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri
    Articolul dat include valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri stabilite de lege (asigurarea stabilității financiare, crearea unei rezerve de lichidități etc) și răscumpărarea acestora.
    Valorile atribuite la alineatele 513410 „Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilității financiare” și 513430 „Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități” se reflectă cu semnul (+), iar valorile atribuite la alineatele 513420 „Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilității financiare” și 513440 „Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități” se reflectă cu semnul (-). Suma alineatelor 513410 „Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilității financiare”, 513420 „Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilității financiare”, 513430 „Vînzarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități” şi 513440 „Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru crearea unei rezerve de lichidități” reprezintă suma netă a articolului 513400 „Valori mobiliare de stat emise pentru alte scopuri”.”
    6.4. Descrierea la codul 513420 „Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilității financiare” se exclude.
    7. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                    Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 52. Chişinău, 15 martie 2017.