OMS173/2017
ID intern unic:  369660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 173
din  03.03.2017
cu privire la înregistrarea preţurilor
de producător la medicamente
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 633
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 200), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărîrii Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice, Hotărîrii Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente şi în scopul asigurării securităţii farmaceutice a populaţiei Republicii Moldova, precum şi în  temeiul punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,
cu modificările şi completările ulterioare:
ORDON:
    1. Se aprobă lista medicamentelor cu preţul de producător aprobat pentru înregistrare, conform anexei nr. 1.
    2. Se aprobă lista medicamentelor generice cu preţuri reevaluate în urma aprobării preţurilor medicamentelor originale, conform anexei nr. 2.
    3. Se includ în Catalogul naţional preţurile de producător aprobate pentru un an calendaristic.
    4. Prezentul ordin se plasează pe pagina web a Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.
    5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana Iașan,  viceministru.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                        Ruxanda GLAVAN

    Nr. 173. Chişinău, 3 martie 2017.


    anexa nr.1

    anexa nr.2