OIFPSC406/2017
ID intern unic:  369707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 406
din  20.03.2017
privind modificarea Ordinului IFPS nr. 396 din 6 mai 2015
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 677     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În scopul executării prevederilor Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 472-477, art. 947) și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul IFPS nr. 396 din 6 mai 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (non-financiară) a contribuabililor oneşti, după cum urmează:
    1) la pct. 3, 4, 5 din Ordin, sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „IFPS” se substituie cu sintagmele „Serviciul Fiscal de Stat”, „SFS”;
    2) la pct. 4 din Ordin, sintagma „IFS teritoriale” se substituie cu sintagma „Direcțiile generale administrare fiscală”, iar sintagma „Direcţia generală administrarea marilor contribuabili” se substituie cu sintagma „Direcția generală administrare contribuabili mari”;
    3) la pct. 4 din Ordin, sintagma „Direcția generală conformare fiscală” se substituie cu sintagma „Direcția generală managementul riscurilor”;
    4) în tot textul Regulamentului, sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „IFPS” la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Serviciul Fiscal de Stat”, „SFS” la forma gramaticală corespunzătoare;
    5) în tot textul Regulamentului, sintagma „IFS teritoriale” se substituie cu sintagma „Direcțiile generale administrare fiscală”, iar sintagmele „Direcţia generală administrarea marilor contribuabili”, „DGAMC” se substituie cu sintagmele „Direcția generală administrare contribuabili mari”, „DGACM” la forma gramaticală corespunzătoare;
    6) la pct. 12 din Regulament, după sintagma „Serviciului Fiscal de Stat” se completează cu sintagma „Direcția generală managementul riscurilor”;
    7) la pct. 14 din Regulament, sintagma („Direcția generală conformare fiscală”) se substituie cu sintagma („Direcția generală managementul riscurilor”);
    8) la pct. 14 din Regulament, cuvîntul „șefului” se substituie cu cuvîntul „directorului”;
    9)  la pct. 15 din Regulament, cuvîntul „șefului” se substituie cu cuvîntul „directorului”, iar sintagma „Direcţia generală conformare fiscală” se substituie cu sintagma „Direcția generală managementul riscurilor”;
    10) la pct. 16 din Regulament, sintagma „Direcţia generală conformare fiscală” se substituie cu sintagma „Direcția generală managementul riscurilor”;
    11) la pct. 17 din Regulament, sintagma „Serviciului de presă” se substituie cu sintagma „Secției comunicare și protocol”;
    12) la pct. 19 din Regulament, cuvîntul „șeful” se substituie cu cuvîntul „directorul”;
    13) la pct. 20 din Regulament, sintagma („Direcţia generală conformare fiscală”) se substituie cu sintagma („Direcția generală managementul riscurilor”), iar sintagma „Serviciul de presă” se substituie cu sintagma „Secția comunicare și protocol”.
    2. Direcția generală conformare fiscală să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Direcția generală conformare fiscală va aduce la cunoștință prezentul Ordin tuturor direcţiilor structurale ale IFPS și IFS teritoriale.
    4. Prezentul Ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT
                                   Serghei PUŞCUŢA  

    Nr. 406. Chişinău, 20 martie 2017.