OIFPSC411/2017
ID intern unic:  369709
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 411
din  22.03.2017
privind modificarea Ordinului Inspectoratului
Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013
Publicat : 31.03.2017 în Monitorul Oficial Nr. 92-102     art Nr : 678     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În scopul executării prevederilor Legii nr. 281 din 16 decembrie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.472–477, art.947) și executarea prevederilor art. 92 alin.(9) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, și în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se modifică Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 16 din 14 ianuarie 2013 “Cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art.92 alin. (9) și art. 22611 alin. (2) din Codul fiscal” după cum urmează:
    1) în pct. 1 și 3 sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” la orice formă gramaticală se substituie cu sintagma „Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală respectivă;
    2) în pct. 3 lit. b) subpct. 2) se exclude;
    3) în pct. 61  sintagma „IFPS” se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat”;
    4) anexa nr.8 se abrogă;
    5) în anexa nr.10 Nota explicativă privind modul de completare a anexei nr.8 se exclude în întregime.
    2. Direcția gestionarea documentelor și arhivare va aduce la cunoștință prezentul Ordin subdiviziunilor structurale ale Serviciului Fiscal de Stat.
    3. Prezentul Ordin intră în vigoare din 1 aprilie 2017.
    4. Direcția generală conformare fiscală va asigura publicarea prezentului Ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT
                                   Serghei PUŞCUŢA

    Nr. 411. Chişinău, 22 martie 2017.