HGO195/2017
ID intern unic:  369769
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 195
din  24.03.2017
privind aprobarea Nomenclatorului
expertizelor judiciare
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 274
    În temeiul art. 66 din Legea nr. 68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157-162, art. 316), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Nomenclatorul expertizelor judiciare (se anexează).
    2. Centrul Naţional de Expertize Judiciare, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, va stabili echivalarea denumirilor specialităţilor de expertiză judiciară utilizate pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri cu cele prevăzute în Nomenclatorul expertizelor judiciare.

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                       Vladimir Cebotari

    Nr. 195. Chişinău, 24 martie 2017.


    nomenclatorul