HGO210/2017
ID intern unic:  369780
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 210
din  04.04.2017
privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare
de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat,
pentru anul de studii 2017-2018
Publicat : 07.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 109-118     art Nr : 285
    În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 94 alin. (10) și art. 139 lit. g) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art. 634), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2017-2018, conform anexei.
    2. Ministerul Educației, autoritățile și instituțiile publice de resort, instituțiile de învățămînt superior, consorțiile și parteneriatele implicate în realizarea studiilor superioare de doctorat vor asigura admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III, în limita planurilor de admitere cu finanțare de la bugetul de stat, a alocațiilor bugetare și a unităților de personal aprobate.

    PRIM-MINISTRU                                           Pavel FILIP
    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                           Corina Fusu
    Ministrul finanţelor                                          Octavian Armaşu

    Nr. 210. Chişinău, 4 aprilie 2017.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 210
din 4 aprilie 2017
 
PLANUL

de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare

de la bugetul de stat, pe anul de studii 2017-2018
 

Nr.

crt.

 

Domenii de studii

 

Total număr de granturi

Inclusiv

Doctorat științific

Doctorat profesional

1.
Științe ale naturii
53
53
 
2.
Științe inginerești și tehnologii
37
37
 
3.
Științe medicale
61
61
 
4.
Științe agricole
18
18
 
5.
Științe sociale și economice
86
83
3
6.
Științe umaniste
58
45
13
 
Total
313
297
16
 
 
 
 
 
7.

Granturi pentru străini, în baza tratatelor internaționale, la care Republica Moldova este parte

15
 
 
 
 

    Repartizarea numerică a granturilor doctorale pe autorități publice centrale:

    Ministerul Educației – 210; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – 18; Ministerul Sănătății – 61; Ministerul Culturii – 13; Ministerul Apărării – 4; Cancelaria de Stat – 7.

 

    Plafonul procentual al numărului de granturi la studii de doctorat cu frecvență pe autorități publice centrale:

    Ministerul Educației – 40%; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – 56%; Ministerul Sănătății – 38%; Ministerul Culturii – 0%; Ministerul Apărării – 0%; Cancelaria de Stat – 50%.