DPO129/2017
ID intern unic:  369888
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 129
din  11.04.2017
privind numirea în funcție a unor judecători
la Curtea de Apel Chișinău
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 206
    În temeiul art. 116 alin. (2) și (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnii Ion BULHAC și Igor MÎNĂSCURTĂ se numesc în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Igor DODON

    Nr. 129-VIII. Chişinău, 11 aprilie 2017.