DCCA6/38/2017
ID intern unic:  369964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 6/38
din  24.03.2017
cu privire la examinarea cererilor de cesiune
a unor licențe de emisie
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 774
    I. Prin scrisoarea nr. 1 din 27 februarie 2017, „CANAL-X” S.R.L., în calitate de fondatoare a postului de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Vocea Basarabiei”, și „VOCEA MEDIA” S.R.L. au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului cesiunea Licenței de emisie seria AC nr. 000021 din 13.10.2009, frecvențele: 105,7 MHz, PAR (dBW) = 37,0 dBW – Nisporeni; 71,57 MHz, PAR (dBW) = 34,0 dBW – Chișinău; 67,79 MHz, PAR (dBW) = 23,0 dBW – Soroca; 100,3 MHz, PAR (dBW) = 30,0 dBW – Glodeni; 101,0 MHz, PAR (dBW) = 17,0 dBW – Pelinia; 101,9 MHZ, PAR (dBW) = 37,0 dBW – Taraclia; 103,8 MHz, PAR (dBW) = 23,0 dBW – Ștefan Vodă; 91,90 MHz, PAR (dBW) = 35,0 dBW – Căușeni; 102,3 MHz, PAR (dBW) = 40,0 dBW – Strășeni, 100,1 MHz, PAR (dBW) = 25,0 dBW – Ungheni; 98,9 MHz, PAR (dBW) = 27,0 – Cahul și 92,70 MHz, PAR (dBW) = 19,0 – Briceni, de la „CANAL-X” S.R.L. către „VOCEA MEDIA” S.R.L., cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Vocea Basarabiei”.
    Cedentul garantează punerea la dispoziția cesionarului a echipamentului și a utilajului tehnic necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul își asumă toate obligațiile ce decurg din licența de emisie.
    II. Prin scrisoarea nr. 2 din 27 februarie 2017, „CANAL-X” S.R.L., în calitate de fondatoare a postului de televiziune cu difuzarea serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară „Vocea Basarabiei TV”, și „VOCEA MEDIA” S.R.L. au solicitat Consiliului Coordonator al Audiovizualului cesiunea Licenței de emisie seria AC nr. 000061 din 07.11.2014, de la „CANAL-X” S.R.L. către „VOCEA MEDIA” S.R.L., cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune cu difuzarea serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară „Vocea Basarabiei TV”.
    Cedentul garantează punerea la dispoziția cesionarului a echipamentului și a utilajului tehnic necesare difuzării serviciului de programe, iar cesionarul își asumă toate obligațiunile ce decurg din licența de emisie.
    În conformitate cu prevederile art. 23, 26, 27 și 39-41 din Codul audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, ale Statutului CCA, ale art. 18, 19, 25, 28 din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărîrea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, și a actelor prezentate de către întreprinderile nominalizate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
    1. A admite cererea de cesionare nr. 1 din 27 februarie 2017 a Licenței de emisie seria AC nr. 000021 din 13.10.2009, frecvențele: 105,7 MHz, PAR (dBW) = 37,0 dBW – Nisporeni; 71,57 MHz, PAR (dBW) = 34,0 dBW – Chișinău; 67,79 MHz, PAR (dBW) = 23,0 dBW – Soroca; 100,3 MHz, PAR (dBW) = 30,0 dBW – Glodeni; 101,0 MHz, PAR (dBW) = 17,0 dBW – Pelinia; 101,9 MHZ, PAR (dBW) = 37,0 dBW – Taraclia; 103,8 MHz, PAR (dBW) = 23,0 dBW – Ștefan Vodă; 91,90 MHz, PAR (dBW) = 35,0 dBW – Căușeni; 102,3 MHz, PAR (dBW) = 40,0 dBW – Strășeni, 100,1 MHz, PAR (dBW) = 25,0 dBW – Ungheni; 98,9 MHz, PAR (dBW) = 27,0 – Cahul și 92,70 MHz, PAR (dBW) = 19,0 – Briceni, de la „CANAL-X” S.R.L. către „VOCEA MEDIA” S.R.L., cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de radio cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (radiodifuziune) „Vocea Basarabiei” (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI, M. ONCEANU-HADÎRCĂ și D. VICOL).
    1.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI, M. ONCEANU-HADÎRCĂ și D. VICOL), după cum urmează:
    B. Formatul de principiu și structura serviciului de programe
    B.1. Formatul de principiu: Informativ-muzical
    B.2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămînală 168) 
    Programe (emisiuni) autohtone:                               88%
    Realizate nemijlocit de titularul de licență:                 88%
    Realizate de producători independenți
    din Republica Moldova:                                           0%
    Preluate (provenite) de la un alt radio-
    difuzor din Republica Moldova                                  0%
    Programe (emisiuni, filme) provenite (preluate, achiziționate, retransmise) din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova: 0%
    (cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):
    B.3. Opere europene:                                                95%
    B.4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
    – Programe informative și analitice:                            65%
    – Programe educaționale și culturale:                          19%
    – Filme (artistice, documentare, animație):                  0%
    – Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale):   10%
    – Alte tipuri de programe:                                          4%
    – Publicitate, teleshopping, sponsorizare:                    0,5%
    – Promo:                                                                   1,5%
    2. A admite cererea de cesionare nr. 2 din 27 februarie 2017 a Licenței de emisie seria AC nr. 000061 din 07.11.2014, de la „CANAL-X” S.R.L. către „VOCEA MEDIA” S.R.L., cu eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune cu difuzarea serviciului de programe prin rețelele distribuitorilor de servicii din țară „Vocea Basarabiei TV” (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI, M. ONCEANU-HADÎRCĂ și D. VICOL).
    2.1. A aproba Concepția generală a serviciului de programe pentru postul de televiziune „Vocea Basarabiei TV” (PRO – (9) UNANIM – D. CIOCAN, O. BARBĂLATĂ, Iu. COLESNIC, A. COZMA, N. DAMASCHIN, C. DUCA, O. GUȚUȚUI, M. ONCEANU-HADÎRCĂ și D. VICOL), după cum urmează:
    B. Formatul de principiu și structura serviciului de programe
    B.1. Formatul de principiu: Generalist
    B.2. Structura programelor după sursa de proveniență (total ore de emisie săptămînală 168) 
    Programe (emisiuni) autohtone:                                      99%
    Realizate nemijlocit de titularul de licență:                       99%
    Realizate de producători independenți din
    Republica Moldova:                                                       0%
    Preluate (provenite) de la un alt radio-
    difuzor din Republica Moldova                                       0%
    (cu nominalizarea denumirii serviciului de programe):  
    Programe (emisiuni, filme) provenite (preluate, achiziționate, retransmise) din emisia altor radiodifuzori ce nu se află sub jurisdicția Republicii Moldova: 0%
    B.3. Opere europene:                                                      92%
    B.4. Structura serviciului de programe pe tipuri de programe/emisiuni
    – Programe informative și analitice:                                   28%
    – Programe educaționale și culturale:                                19%
    – Filme (artistice, documentare, animație):                         33%
    – Muzică (în cazul posturilor TV – clipuri muzicale):          0%
    – Alte tipuri de programe:                                                 19%
    – Publicitate, teleshopping, sponsorizare:                            0,5%
    – Promo:                                                                           0,5%
    3. Licențele de emisie seria AC nr. 000021 din 13.10.2009 și seria AC nr. 000061 din 07.11.2014 sînt declarate nevalabile.
    4. Pentru eliberarea licențelor de emisie, „VOCEA MEDIA” S.R.L. va achita o taxă în valoare de 650 de lei.
    5. Modificările respective vor fi introduse în Registrul de licențiere.
    6. Datele bancare privind achitarea taxei pentru eliberarea /reperfectarea licenței de emisie:
    Consiliul Coordonator al Audiovizualului
    Chișinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46
    c/f: 1006601004024
    Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
    Codul IBAN: MD95TRPAAA142310A00348AA
    7. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția licențiere și autorizare și Serviciul economie, finanțe și evidență contabilă.
    8. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a CCA.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI COORDONATOR
    AL AUDIOVIZUALULUI                                      Dinu CIOCAN


    Nr. 6/38. Chişinău, 24 martie 2017.