OIFPSC144/2017
ID intern unic:  370010
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 144
din  06.02.2017
privind stabilirea razelor de deservire și activitate a unor subdiviziuni
din cadrul Serviciului Fiscal de Stat
Publicat : 14.04.2017 în Monitorul Oficial Nr. 119-126     art Nr : 816     Data intrarii in vigoare : 01.04.2017
    În temeiul art. 1322 alin. (4) din Codul fiscal, în  scopul realizării eficiente a funcțiilor de bază ale Serviciului Fiscal de Stat statuate de prevederile art. 1324 din Codul fiscal și executării conforme a prevederilor art.136  din Codul fiscal în partea ce ține de stabilirea razei de activitate a subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat,
ORDON:
    1. Se stabilesc razele de deservire și de activitate a unor subdiviziuni ale Serviciului Fiscal de Stat conform anexei  la prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.
    3. Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor prezentului ordin,  se abrogă Ordinul IFPS nr. 178 din 29.03.2012 privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor
fiscale de stat teritoriale, a direcțiilor administrare fiscală din subordinea IFS mun. Chișinău și IFS UTA Găgăuzia.
    4. Direcția metodologie, evidență și statistică fiscală a IFPS va aduce prezentul ordin spre cunoștința subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat. 
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin mi-l asum.
    6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se plasează pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                            Serghei PUŞCUŢA


    Nr. 144. Chişinău, 6 februarie 2017.


    anexa