HPO1/2017
ID intern unic:  370019
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1
din  24.02.2017
privind aprobarea Programului legislativ pentru
implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova
– Uniunea Europeană, pentru anul 2017
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 232     Data intrarii in vigoare : 24.02.2017
    Pornind de la valorile supreme consfințite de Constituția Republicii Moldova,
    Constatînd continuitatea eforturilor depuse în direcția asocierii politice și integrării economice cu spațiul comun european, aplicării și armonizării cu principiile, normele, standardele și politicile Uniunii Europene,
    Recunoscînd oportunitățile oferite de Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană şi aprofundarea relațiilor moldo-comunitare,
    Îndemnînd  toate forțele politice să dea dovadă de unitate și solidaritate și, prin implicare activă, să contribuie la realizarea obiectivului strategic național al Republicii Moldova – integrarea în Uniunea Europeană,
    Precum și în vederea asigurării unei implementări structurate şi coerente a Acordului de Asociere, ținînd cont de rolul Parlamentului în procesul de transpunere a angajamentelor asumate în temeiul acestui acord,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Programul legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017, conform anexei.
    Art. 2. – Se solicită comisiilor permanente să depună eforturi susținute pentru realizarea acțiunilor prevăzute în programul nominalizat.
    Art. 3. – Controlul asupra executării programului menționat se pune în sarcina Comisiei politică externă și integrare europeană, care va raporta Parlamentului despre realizarea programului respectiv la finele fiecărei sesiuni parlamentare.
    Art. 4. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 1. Chişinău, 24 februarie 2017.


    anexa