DPO147/2017
ID intern unic:  370022
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 147
din  26.04.2017
privind conferirea de distincții de stat unui grup
de participanți la lichidarea consecințelor avariei
de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 235
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie la protecţia socială a cetăţenilor afectaţi de radiaţie ionizantă, merite în asigurarea echilibrului ecologic şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Credință Patriei” clasa II următorilor:
    CAZAC Valeriu       -  șef de direcție în cadrul Serviciului Hidrometeorologic
                                        de Stat
    VICOLAȘ Andrei    -  vicepreședinte al Uniunii „Cernobîl” din Moldova;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    MOTÎNGĂ
    Alexandru                  -  preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl” din
                                         raionul Ialoveni
    NOVACOVSCHI
    Valerii                        -  preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl” din
                                         raionul Criuleni
    TIORA Nicolai          -  preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl” din
                                        sectorul Ciocana, municipiul Chișinău
    VELICOV Emanoil    - preşedinte al Organizaţiei Obşteşti „Cernobîl” din
                                        UTA Găgăuzia.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Igor DODON

    Nr. 147-VIII. Chişinău, 26 aprilie 2017.