DPO150/2017
ID intern unic:  370024
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 150
din  01.05.2017
privind conferirea de distincții de stat
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 237
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproșabilă în diverse domenii, merite față de stat și succese deosebite în activitatea profesională, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Dmitrii TODOROGLO         - consultant principal în Comisia agricultură
                                                   și industrie alimentară a  Parlamentului;
„Ordinul de Onoare”
    doamnei
    Olga OVCINNICOVA         - jurist emerit;
Ordinul „Gloria Muncii”:
    domnului
    Andrei CEMÎRTAN              -  mecanizator în Societatea pe Acțiuni
                                                   „Avicola Corlăteni”, raionul  Rîșcani
    domnului
    Gheorghi GLAVCEV            - director al Societății cu Răspundere Limitată
                                                   „Agrofavor”, raionul Taraclia
    domnului
    Ion ILIEȘ                              -  conducător artistic al Ansamblului de Dansuri
                                                     Populare „Arnăutul”, orașul Rîbnița
    doamnei
    Elena OLARU                       -  cusătoreasă la Fabrica de Confecţii „Ionel” SA
    domnului
    Vladimir  SPIȚÎN                  -  antrenor de polo pe apă;
Medalia „Meritul Civic”:
    doamnei
    Nadejda DRAGAN                - operator la mulsul mecanizat în colhozul
                                                     „Pobeda”, UTA Găgăuzia
    doamnei
    Vera OSTAFICIUC               - curățitor teritorii la Întreprinderea Municipală
                                                     „Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”
    domnului
    Piotr PETROVICI                  -  conducător de brigadă în Societatea cu
                                                      Răspundere Limitată „Agro-Sadîm”,
                                                      municipiul Comrat
    doamnei
    Tamara RUSU                        - lăcătuș în Societatea cu Răspundere Limitată
                                                       „Chișinău-Gaz”;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Alexandru BOIARCIUC          - director al Societății pe Acțiuni „Arhproiect”,
                                                      municipiul Chișinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Igor DODON

    Nr. 150-VIII. Chişinău, 1 mai 2017.