HGO254/2017
ID intern unic:  370032
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 254
din  27.04.2017
pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între
 Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la
controlul persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în
punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre
Republica Moldova și România
Publicat : 05.05.2017 în Monitorul Oficial Nr. 144-148     art Nr : 334
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se ia act de proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România.
    2.  Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la controlul persoanelor, mijloacelor de transport și mărfurilor în punctele comune de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova și România.

    PRIM-MINISTRU                                                          Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                      Andrei Galbur
    Ministrul afacerilor interne                                             Alexandru Jizdan
    Ministrul finanţelor                                                         Octavian Armaşu

    Nr. 254. Chişinău, 27 aprilie 2017.